Udsmykning af 7 indgangsportaler
Tilbage til forsiden
telefon: 5538 5638 - mobil: 2673 7380 - e-mail: kontakt@hanswang.dk
Tilbage til forsiden
Udsmykning af portaler
I forbindelse med renovering af portaler og opgange, blev det besluttet at disse skulle udsmykkes på ny.

Samtaleanlægget blev udført i fræset messing på CNC-styret gravørmaskine, og overfladen blev glasblæst silkemat og oliebehandlet.

Samtaleanlægget oplyses i skumringstiden af halogenspotlights indbygget i ovenlyset, der samtidigt viser gadenummeret gennem opaliseret glas.

Opgangenes lejlighedsdøre blev forsynet med specialfremstillede brevindkast af gravørmessing, hvorpå beboernes navne indgraveredes.

Opslagstavlen med messingramme, opsat i opgangene, blev forsynet med sandblæst og lakeret jernplade for at kunne benyttes med magneter.

Eksisterende messinghåndtag blev oppoleret.
Indgangsportal Samtaleanlæg
Indgangsportal

Design: arkitekt MAA Jens Moth og arkitekt Lise Holten-Andersen
Samtaleanlæg

Design: arkitekt MAA Jens Moth
Opslagstavle i opgang
Specialfremstillede brevindkast
Ovenlys
Brevindkast

Design: Hans Wang
Ovenlys

Design:
arkitekt Lise Holten-Andersen
Opslagstavle

Design: arkitekt MAA Jens Moth