Fløjstang
Tilbage til startsiden
telefon: 5538 5638 - mobil: 2673 7380 - e-mail: kontakt@hanswang.dk
Tilbage til startsiden
Asylet set fra Brobergsgade Fløjstangen monteret på taget

Fløjstang

Kopi af original fra 1902. Kuplen, som er fremstillet i kobber, er belagt med 22 karat bladguld.

Fløjstangen er anbragt på taget af det
6. og sidste i rækken af asyler, oprettet af "Foreningen til oprettelse af friskolebørnasyler i Københavns Arbejderkvarterer", som blev i Brobergsgade 10 på Christianshavn.

I en bog om emnet, fra 1916, står der:

"Endelig blev Foreningens 6te Friskolebørnasyl aabnet i Aaret 1902 i en dertil af Konferensraad Heide bygget og til Foreningen skænket Ejendom i Brobergsgade paa Christianshavn, hvori er rigelig plads til 200 børn.

Dette har foreløbig været det sidste Asyl, Foreningen har kunnet oprette, skønt der fremdelses er stor Trang til endnu flere saadanne Asyler i de bestandigt voksende Arbejderkvarterer i vor By."